VCA210 analizator prostega klora

Dezinfekcija je nujen postopek pri pripravi pitne vode. Razkuževanje vode s klorom uniči bakterije in nekatere viruse ter s tem preprečuje širjenje nalezljivih bolezni. Učinkovita dezinfekcija je možna samo, če je v vodi izmerjena zadostna količina rezidualnega klora. Za zanesljivo oskrbo z ustrezno obdelano pitno vodo ocene in predvidevanja niso dovolj – vsebnost dezinfekcijskega sredstva … Continued