Valter Skupina

Javni razpis za okrevanje in odpornost s pilotno-demonstracijskimi projekti (jr demo piloti noo)

Naziv PD projekta: »Inteligentni sistem prediktivnega spremljanja kakovosti komunalne pitne vode v realnem času«

Podjetje Valter skupina d.o.o. je na javnem razpisu za okrevanje in odpornost s pilotno-demonstracijskimi projekti uspešno pridobilo sofinanciranje za izvedbo projekta »Inteligentni sistem prediktivnega spremljanja kakovosti komunalne pitne vode v realnem času«.

Cilj projekta je razviti in uspešno demonstrirati prvi celoviti inteligentni on-line sistem za spremljanje, predvidevanje in upravljanje kakovosti pitne vode v realnem času

  • po celotnem distribucijskem vodovodnem sistemu/omrežju (od vodarne preko cevovodnega sistema do končnega uporabnika) 24/7,
  • z AI-podprto prediktivno analitiko zbranih podatkov v IoT oblačni platformi in s posebno aplikacijo za obveščanje končnih uporabnikov.

Trajanje projekta: 1.3.2023 – 28.2.2026

Vrednost projekta: 1.740.764,44 EUR

Vrednost sofinanciranja: 999.788,66 EUR

Projekt financirata Republika Slovenija in Evropska Unija – NextGenerationEU. Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma Načrt za okrevanje in odpornost (NOO).

Valter Skupina d.o.o.

Ljubljanska c. 33,
1241 Kamnik, Slovenia

+386 41 336 352
[email protected]